Van Doorn Recycling B.V. Schijndel voor al uw grond-, sloop- en andere civiel technische werkzaamheden

Tijdens de bouwvak zijn wij gesloten van 19-07-2024 15:00 tot en met 10-08-2024. Maandag 12-08-2024 zijn wij weer geopend.

  • Landingsweg 9
  • 5482 TA Schijndel
  • Ma-Vr: 07:00-17:00 uur
  • Za: 08:00-14:00 uur
Afbeelding header

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Van Doorn Recycling B.V. aan de samenstelling en inhoud van deze website besteedt, is de informatie en zijn de producten die op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Doorn Recycling B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op externe websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Doorn Recycling B.V. te mogen aanpassen, claimen of te veronderstellen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Doorn Recycling B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Het intellectueel eigendom berust bij Van Doorn Recycling B.V..

Van Doorn Recycling B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vandoornrecycling.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vandoornrecycling.nl te kunnen raadplegen.

Van Doorn Recycling B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vandoornrecycling.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wilt u weten wat Van Doorn Recycling Schijndel B.V. voor u kan doen? Neem dan contact op of vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw werkzaamheden.